Slovensky
English
Deutsch

COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty

 • EKOLÓGIA

  • Spoločnosť Comax TT a.s. je správcom priemyselného parku vytvoreného v areály bývalých automobilových závodov

  • Zabezpečuje distribúciu elektrickej energie, plynu, telekomunikačných služieb a odvodu odpadových vôd

  • Spoločnosť má vybudovanú neutralizačnú stanicu pre odpadové vody, čističku priemyselných vôd pre odpadové vody s obsahom ropných látok a biologickú čističku pre odpadové dažďové a splaškové vody

   Poskytované služby v rámci areálu:

  • zabezpečujeme vlečkovú dopravu v areály priemyselného parku

  • zemné a výkopové práce UNC

  • elektroinštalačné práce

  • inštalatérske a kúrenárske práceVerzia pre tlač: tlač                                           Hore:na začiatok