Slovensky
English
Deutsch

COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty

 • HISTÓRIA BUDOVANIA SYSTÉMU KVALITY

    Rok 2004 bol pre akciovú spoločnosť významný aj z pohľadu riadenia kvality firmy. Po vyše dvojročnom úsilí v zavádzaní systému riadenia kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001 sme boli v marci roku 2004 úspešne certifikovaní organizáciou RW TÜV.
    Vzhľadom k tomu, že nosnou aktivitou je výroba plechových výliskov pre automobily, vedenie spoločnosti rozhodlo už v roku 2005 o rozšírení zavedeného systému manažérstva kvality s dôrazom na riadenie procesov vo firme v zmysle normy ISO/TS 16949.
    Systém bol v apríli 2006 úspešne certifikovaný organizáciou TÜV NORD CERT Gmbh, Essen a v roku 2007 prešiel úspešným reauditom.
    Systém manažérstva kvality prechádza neustálym zlepšovaním, pričom zároveň definujeme pravidlá pre systém riadenia enviromentu, to znamená že pripravujeme rozšírenie systému o požiadavky normy ISO 14000.

 • STRATEGICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI

  • Maximálne uspokojenie potrieb zákazníka

  • Systematická modernizácia spoločnosti

  • Aplikácia a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 a ISO/TS 16 949

  • Rozumná cenová politika preferujúca dlhodobý obchodný vzťah pred jednorazovým efektom

  • Operatívnosť pri uplatňovaní zmien dodávok cez zákazníka

 • POLITIKA KVALITY SPOLOČNOSTI COMAX - TT, a.s. Trnava

    Comax-TT, a.s. je spoločnosť zameraná predovšetkým na výrobu dielcov pre automobilový priemysel. Strategickým zámerom je dosiahnutie pozície spoľahlivého dodávateľa pre renomované automobilové spoločnosti v oblasti lisovania, zvárania a výroby podskupín a náradia.

  Predpokladom úspešnosti spoločnosti je dodržiavanie nasledovných zásad:

  1. Stanovisko odberateľa - zákazníka je prioritným meradlom kvality našej práce a poskytovaných produktov. Našou snahou je, aby výrobky spoločnosti v plnom rozsahu vyhovovali požiadavkám zákazníka.

  2. Systematickým zlepšovaním procesov a hodnotením nákladov s orientáciou na minimalizáciu strát z nedostatočnej kvality chceme zvýšiť spokojnosť zákazníka a prosperitu spoločnosti.

  3. Zavedený systém manažmentu kvality v celom reprodukčnom procese udržujeme a zlepšujeme v zhode s normami ISO 9001:2000 a ISO/TS 16 949:2002. Je zodpovednosťou a povinnosťou vedúcich pracovníkov byť vzorom pre ostatných zamestnancov v dodržiavaní zásad týchto noriem.

  4.Vedenie spoločnosti svojich zamestnancov vhodne motivuje a zabezpečuje ich osobný rozvoj organizovaním akcií zameraných na výchovu ku kvalite a k zvyšovaniu kvalifikácie.

  5. Spolupracujeme s dodávateľmi na zvyšovaní úrovne kvality vstupných materiálov a výrobkov.

  6. Venujeme plnú pozornosť problematike zdravia a bezpečnosti pri práci a vytvárame podmienky pre zlepšovanie pracovného a životného prostredia.

(JPG súbor 150kB)   (JPG súbor 160kB)   (JPG súbor 160kB)

(JPG súbor 120kB)   (JPG súbor 120kB)   (JPG súbor 120kB)


Verzia pre tlač: tlač                                           Hore:na začiatok