Slovensky
English
Deutsch

COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty

 • PROFIL SPOLOČNOSTI

    Dynamický rozvoj automobilovej výroby na Slovensku determinovaný predovšetkým príchodom významných svetových výrobcov automobilov na Slovensko v 90-tych rokoch 20.storočia a predovšetkým po roku 2000 si vyžiadal aj rozvoj siete kompetentných subdodávateľov, schopných spĺňať tie najprísnejšie kritéria v oblasti organizácie, technickej kultúry a kvality produkcie. Nie je náhodou, že celý rad takýchto subdodávateľov vznikol na území priemyselného parku v Trnave, kde mala automobilová výroba historické korene siahajúce do začiatku 60-tych rokov minulého storočia. V tomto priemyselnom parku, v priemyselne najdynamickejšie sa rozvíjajúcej oblasti Slovenska, sídli aj spoločnosť COMAX-TT, a.s.
    Spoločnosť COMAX-TT, a.s. je súkromná akciová spoločnosť. Bola založená v roku 2000, pričom svojim zameraním, predovšetkým ako výrobca a dodávateľ plechových karosárskych výliskov, úspešne reflektovala vtedy dynamický rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku s referenciou stabilného obchodného partnera významných nadnárodných spoločností v segmente.
    Na globálne ekonomické zmeny, ktoré sa naplno začali prejavovať koncom roka 2008 a v prvej fáze nepriaznivo zasiahli hlavne celosvetovo kapacitne predimenzovaný automobilový priemysel, spoločnosť včas a úspešne reagovala postupným a riadeným prenosom ťažiska svojich podnikateľských aktivít.
    Spoločnosť COMAX-TT, a.s. je tak aj naďalej finančne stabilná, konsolidovaná spoločnosť, pôsobiaca v oblasti licencovaných dodávok energií ( elektrina, voda, plyn ) a čistenia odpadových vôd. V priemyselnom parku, v ktorom sídli, poskytuje služby aj v rámci vlastnej železničnej vlečky a tiež developerské služby spojené s výstavbou, revitalizáciou, prenájmom, príp. predajom industriálnych nehnuteľností.
    Spoločnosť COMAX-TT, a.s. je lokalizovaná v priemyselnom areáli s komfortným komunikačným napojením na dopravnú infraštruktúru. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava s letiskom a riečnym prístavom na Dunaji je vzdialené iba 50 km, hlavné mesto Rakúskej republiky Wien s medzinárodným letiskom Schwechat 130 km.

MapaCopyright © COMAX-TT, a.s.® All rights reserved. Created 2011.