Slovensky
English
Deutsch

COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty

 • PLYNÁRENSTVO

  Povolenie na predmet podnikania:

  • Plynárenstvo: PDF file

  Dodávka plynu:

  • Ceny pre neregulovane subjekty si stanovujeme dohodou

  • Ceny pre regulovaných odberateľov sú podľa cenníka: PDF file

  Distribúcia plynu:

  • Prevádzkový poriadok distribučnej siete: PDF file

  • Cena za prístup do distribučnej siete zemného plynu: PDF file

  Dokumenty:

  • Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pri dodávke plynu pre malé podniky: PDF fileVerzia pre tlač: tlač                                           Hore:na začiatok