Slovensky
English
Deutsch

COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty

 • ELEKTROENERGETIKA

  Povolenie na predmet podnikania:

  • Elektroenergetika: PDF file

  Dodávka elektriny:

  • Ceny pre neregulovaných odberateľov si stanovujeme dohodou

  • Ceny pre regulovaných odberateľov sú podľa cenníka: PDF file

  Distribúcia elektriny:

  • Prevádzkový poriadok distribučnej siete: PDF file

  • Tarify za prístup do distribučnej sústavy a podmienky pre distribúciu elektriny: PDF file

  Dokumenty:

  • Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky: PDF fileVerzia pre tlač: tlač                                           Hore:na začiatok